Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Gud så gott från svenska till franska

GudDieu

Översätt Gud så gott till andra språk