Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Gud s�� gott från svenska till franska

GudDieu

Översätt Gud s�� gott till andra språk