Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta HLM, habitation �� loyer mod��r�� från svenska till franska

Översätt HLM, habitation �� loyer mod��r�� till andra språk