Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Herr och fru Martin bor från svenska till franska

ochet

Översätt Herr och fru Martin bor till andra språk