Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Hur mycket kostar det?, Hur mycket är det? från svenska till franska

Översätt Hur mycket kostar det?, Hur mycket är det? till andra språk