Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta I Faderns, Sonens och den Helige Andens namn från svenska till franska

ochet

Översätt I Faderns, Sonens och den Helige Andens namn till andra språk