Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Il ��tait une fois från svenska till franska

Översätt Il ��tait une fois till andra språk