Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Jag bor i Sverige från svenska till franska

Översätt Jag bor i Sverige till andra språk