Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Jag bor på landet från svenska till franska

Översätt Jag bor på landet till andra språk