Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Kan ni fr��ga från svenska till franska

Översätt Kan ni fr��ga till andra språk