Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Kommer (ni) att urs��kta från svenska till franska

attque

Översätt Kommer (ni) att urs��kta till andra språk