Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta M et Mme Martin habitent från franska till svenska

etoch

Översätt M et Mme Martin habitent till andra språk