Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Mår du bra? Hur mår du? från svenska till franska

brabien

Översätt Mår du bra? Hur mår du? till andra språk