Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta M��r du bra från svenska till franska

brabien
butbra

Översätt M��r du bra till andra språk