Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Min vän från svenska till franska

minmon
vänami

Översätt Min vän till andra språk