Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Nous allons manger maintenant. från svenska till franska

vinous

Översätt Nous allons manger maintenant. till andra språk