Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Nous avons parl�� avec Marc leundi från svenska till franska

vinous
medavec

Översätt Nous avons parl�� avec Marc leundi till andra språk