Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Nu f��r det vara nog! från svenska till franska

Översätt Nu f��r det vara nog! till andra språk