Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Où habite-t-elle från svenska till franska

Översätt Où habite-t-elle till andra språk