Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Oh, mon Dieu ! från svenska till franska

minmon
GudDieu

Översätt Oh, mon Dieu ! till andra språk