Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Paris est la capitale de Françe från svenska till franska

Översätt Paris est la capitale de Françe till andra språk