Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Penser à toi från svenska till franska

dutoi

Översätt Penser à toi till andra språk