Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Por supuesto. Con mucho gusto från svenska till franska

Översätt Por supuesto. Con mucho gusto till andra språk