Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Projekt etude från svenska till franska

dity
somqui
vemqui

Översätt Projekt etude till andra språk