Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Qu��est-ce que tu aimes faire från svenska till franska

Översätt Qu��est-ce que tu aimes faire till andra språk