Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Qu'est-ce que tu veux dire från svenska till franska

Översätt Qu\'est-ce que tu veux dire till andra språk