Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Quand devrait-il être prêt från svenska till franska

Översätt Quand devrait-il être prêt till andra språk