Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Retrouvez le direct dans quelaues instants från svenska till franska

omdans
idans

Översätt Retrouvez le direct dans quelaues instants till andra språk