Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Tellement loin de ce monde från svenska till franska

Översätt Tellement loin de ce monde till andra språk