Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Tolv po��ng från svenska till franska

Översätt Tolv po��ng till andra språk