Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Trycka (p��) från svenska till franska

omsur
sur
motvers

Översätt Trycka (p��) till andra språk