Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Vara i annan värld från svenska till franska

Översätt Vara i annan värld till andra språk