Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Vilken adress är det? från svenska till franska

Översätt Vilken adress är det? till andra språk