Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Vill du (Ni) ha sex med mig ikv��ll från svenska till franska

medavec

Översätt Vill du (Ni) ha sex med mig ikv��ll till andra språk