Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Violette n'est jamais seule från svenska till franska

Översätt Violette n\'est jamais seule till andra språk