Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Yves aime beaucoup la télé från franska till svenska

Översätt Yves aime beaucoup la télé till andra språk