Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Yves aime beaucoup la t��l�� från svenska till franska

Översätt Yves aime beaucoup la t��l�� till andra språk