Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Yves tycker mycket om TV från svenska till franska

Översätt Yves tycker mycket om TV till andra språk