Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta a från franska till svenska

ahar
àåt
à
àtill
Annons
ài
Annons

Översätt a till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018