Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta a inspiré från svenska till franska

Annons
ipar
Annons
hara
Annons
Annons
Annons

Översätt a inspiré till andra språk