Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta abdikera, avs��ga sig från svenska till franska

Översätt abdikera, avs��ga sig till andra språk