Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta aborder ce sujet från franska till svenska

Översätt aborder ce sujet till andra språk