Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta absolut från svenska till franska

omsur
sur

Översätt absolut till andra språk