Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta absolut inte, självklart inte från svenska till franska

Översätt absolut inte, självklart inte till andra språk