Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta akta sig f��r från svenska till franska

Översätt akta sig f��r till andra språk