Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta alkoholfria drycker från svenska till franska

Översätt alkoholfria drycker till andra språk