Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta alla börjar skratta från svenska till franska

Översätt alla börjar skratta till andra språk