Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta alldeles f��rvirrade från svenska till franska

Översätt alldeles f��rvirrade till andra språk