Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta alldeles i n��rheten från svenska till franska

Översätt alldeles i n��rheten till andra språk