Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta alldeles n��ra från svenska till franska

Översätt alldeles n��ra till andra språk